Mala i srednja preduzeća – pokretačka snaga srpske privrede