Novosti

Švajcarski projekat SME HUB i Razvojna agencija Srbije udružuju snage za unapređenje MSP sektora

Švajcarski projekat SME HUB i Razvojna agencija Srbije (RAS) potpisali su Memorandum o saradnji, formalizujući partnerstvo usmereno ka unapređenju malih…

Mogućnost za nove poslovne poduhvate za srpske proizvođačke firme

Nakon tri meseca od početka rada SME HUB-a, projekta javno-privatnog partnerstva između Vlade Švajcarske i srpske kompanije ICT Hub, započete…

Mala i srednja preduzeća – pokretačka snaga srpske privrede

SME HUB, prvi projekat javno privatnog partnerstva između Vlade Švajcarske i srpske kompanije ICT Hub, zvanično je pokrenut pred više…

No image

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA I KRITERIJUMIMA ZA OCENU PONUDA I DODELJIVANJE UGOVORA O NABAVCI

Naručilac sprovodi projekat SME HUB kao rezultat javno-privatnog partnerstva između Vlade Švajcarske, koju predstavlja Švajcarska agencija za razvoj i saradnju…

No image

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA I KRITERIJUMIMA ZA OCENU PONUDA I DODELJIVANJE UGOVORA O NABAVCI SME03/N1/2023

Ovim putem Vas pozivamo, u ime i za račun Naručioca usluge koja se vrši za preduzeće koje je ušlo u…

No image

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA I KRITERIJUMIMA ZA OCENU PONUDA I DODELJIVANJE UGOVORA O NABAVCI SME02/N1/2023

Ovim putem Vas pozivamo, u ime i za račun Naručioca usluge koja se vrši za preduzeće koje je ušlo u…

SME HUB transformiše domaća preduzeća za rast i globalna partnerstva

SME HUB predstavlja jedinstveni poduhvat za ostvarenje značajnih promena u celokupnoj srpskoj ekonomiji jačanjem jednog od njenih osnovnih stubova –…