O projektu

SME HUB

Projekat SME HUB rezultat je javno-privatnog partnerstva između Vlade Švajcarske, koju predstavlja Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i srpske kompanije ICT HUB. Ovaj projekat će omogućiti srpskim malim i srednjim preduzećima da unaprede svoje poslovanje, veštine i kapacitete kako bi stekli uslove i ispunili kriterijume multinacionalnih i velikih domaćih kompanija koje posluju u Srbiji da postanju njihovi lokalni dobavljači. 

Šta uključuje?

SME HUB, uz uključivanje više zainteresovanin strana i stručnjaka iz privatnog sektora, nudi punu uslugu, koja će započeti istraživanjem potreba multinacionalih i velikih domaćih kompanija, kroz skauting, selekciju malih i srednjih preduzeća, dijagnostiku i kreiranje plana transformacije, upravljanje i nadgledanje unapređenja kapaciteta, obezbeđivanje pristupa finansijama, sve do trenutka kada srpska firma potpiše ugovor o saradnji sa mutinacionalnom ili velikom lokalnim komapnijom.