SME HUB predstavlja jedinstveni poduhvat za ostvarenje značajnih promena u celokupnoj srpskoj ekonomiji jačanjem jednog od njenih osnovnih stubova – sektora malih i srednjih preduzeća, u kontekstu njegove sposobnosti da sarađuje sa globalnim tržišnim akterima i velikim domaćim kompanijama. Na osnovu potreba multinacionalnih i velikih domaćih kompanija, SME HUB vrši selekciju potencijalnih dobavljača i pruža podršku u uspostavljanju saradnje. Sa druge strane, mala i srednja preduzeća, imaće jedinstvenu priliku da, kroz projekat, iskoriste svoj potencijal i dodatno se razviju, kako bi postali konkurentni na globalnom tržištu i stvorili priliku za poslovnu ekspanziju.

Ovaj projekat započeo je početkom jula 2023. godine sa misijom da direktno utiče na podsticaj domaće privrede, jer se transformacijom srpskih firmi potencijalno otvaraju vrata ka izvozu kroz partnerstvo sa multinacionalnim kompanijama koje su do sada neretko poluproizvode, odnosno komponente za svoju proizvodnju uvozila iz inostranstva. Domaći privrednici će imati priliku da modernizuju svoje poslovanje, izgrade interne kapacitete i na taj način steknu mogućnost da postanu internacionalni dobavljači i daju značajan doprinos srpskoj privredi.

„Kroz SME HUB otvaramo vrata malim i srednjim preduzećima da postanu dobavljači multinacionalnim kompanijama koje posluju u Srbiji. Verujemo u snagu srpskih firmi i njihovu sposobnost da pruže visokokvalitetne proizvode. Ovo je idealna prilika da zajedno sa drugim relevantnim partnerima podržimo domaće privrednike i unapredimo ekonomski razvoj“, istakao je direktor projekta Aleksandar Goračinov. On je dodao da će SME HUB raditi sa odabranim srpskim firmama koje imaju kapacitete, kvalitete i stručnost da snabdevaju svojim proizvodima velike multinacionalne kompanije. Na taj način će se, prema rečima Goračinova, otvoriti mogućnost za nova radna mesta i poboljšanje konkurentnost na tržištu.

To znači da će srpske proizvođačke firme na osnovu konkretno definisanih potreba multinacionalnih ili velikih domaćih kompanija imati priliku da se, kroz sajt projekta, prijave za učešće u projektu i da će kroz selekciju, koristeći unapred definisane kriterijume, biti odabrane one firme koje ispunjavaju uslove da uđu u proces transformacije. Transformacija poslovanja će, u zavisnosti od kompleksnosti, trajati maksimum do 24 meseca, nakon čega srpske firme potencijalno stiču uslove da postanu dobavljači. Mala i srednja preduzeća, koja će imati priliku da učestvuju u ovom projektu, moraju da imaju proizvodnu delatnost u trajanju od minimum 3 godine, da imaju između 15 i 250 zaposlenih i da su u srpskom vlasničkom kapitalu minimum 51 posto.

“SME HUB kroz ovaj poduhvat gradi dugoročna partnerstva koja, spajanjem lokalnih firmi sa multinacionalnim kompanijama, omogućava razmenu znanja, tehnologije i najboljih praksi, što će svakako rezultirati modernizacijom i unapređenjem poslovnih procesa. Tako direktno podstičemo rast i razvoj srpskih proizvođača”, rekao je Aleksandar Goračinov, direktor SME HUB-a, i dodao da je kroz veliki doprinos države i brojne podsticaje stvorena pozitivna poslovna klima koja je prepoznata od svetskih giganata. “SME HUB će dodatno podržati njihovo poslovanje pronalaženjem adekvatnih lokalnih dobavljača za koje verujemo da postoje na srpskom tržištu”, istakao je on. 

Projekat SME HUB rezultat je javno-privatnog partnerstva između Vlade Švajcarske, koju predstavlja Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i srpske kompanije ICT HUB.